LAGUR “Vela Vrata”

Potpisan Sporazum o suradnji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ s LAG-ovima i LAGUR-ima

14. ožujka 2018.

U prostoru Kašetice primorsko-goranske potpisan je Sporazum o suradnji između Lokalnih akcijskih grupa - "Vinodol", "Gorski kotar", "Terra Liburna" i "Kvarnerski otoci", Lokalnih akcijskih grupa

Otvoren natječaj za radno mjesto voditelja/ice

22. rujna 2017.

LAGUR "Vela vrata" objavio je javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelja/voditeljice. Natječaj je otvoren od 22.09.2017. do 02.10.2017., a zainteresirane se moli da prijave

Usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu@Cres, 27.06.2017.

29. lipnja 2017.

Na Cresu je održana 3. sjednica Skupštine LAGUR-a "Vela vrata" s ciljem predstavljanja i usvajanja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) 2014-2020 za naše područje.

Održana radionica u Mošćeničkoj Dragi, 13.06.2017.

29. lipnja 2017.

Posljednja radionica za izradu Lokalne razvojne strategije održana je u Mošćeničkoj dragi, u Zgradi javne namjene. Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. je predstavila dosadašnji proces

Radna posjeta LAGUR-a "Vela vrata" zastupniku Toninu Piculi u Strasbourg

19. lipnja 2017.

Zastupnik Tonino Picula , kao osnivač i potpredsjednik Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja , organizirao je 18. svibnja konferenciju o modelima europskih

Održana skupština LAGUR-a "Vela vrata"

22. svibnja 2017.

Upravni odbor i Skupština LAGUR-a „Vela vrata“ sastali su se u Mošćeničkoj Dragi 09.03.2017. kako bi odlučili u slijedećim koracima u funkcioniranju LAGUR-a te se

LAGUR Vela Vrata

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “VELA VRATA”

“Vela vrata” su mjesto susreta između javnog, civilnog i gospodarskog sektora, kao što su Vela vrata veza između cresko-lošinjskog arhipelaga i priobalne Liburnije. Osim što po decentraliziranom modelu „spuštamo“ sredstva za lokalne dionike, povezujemo ribarski zanat s turizmom, inovacijama, znanošću i kulturnom baštinom. U tom vidu, partnerstva su Vaša najveća vrijednost, jer se u njima stvara „rasadnik“ ideja koje će na kraju postati inovativni proizvodi i usluge, a time i nova radna mjesta.

Više o nama

Ova je web stranica izrađena u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014-2020 kroz mjeru III.1 “Pripremna potpora” financiranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAGUR-a Vela vrata i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Autori fotografija: Anđela Cvjetković, Mario Zaccaria, Denis Viškanić, Sanja Rapaić

Sufinancirano sredstvima Europske unije