Projekt Adri.SmArtFish

Na području Valunskog zaljeva postavljen umjetni riblji greben  Nakon što je Zadarska županija postavila prvi umjetni riblji greben, tijekom prošlog vikenda umjetni greben se postavio i na području Primorsko-goranske županije, na otoku Cresu, u uvali Sveti Petar u blizini Valuna. Planirani zahvat se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Italy –Croatia 2014. – 2020. …

Radionice za pripremu projekta za prijavu na FLAG natječaj Mjera 1.1.A

LAGUR Vela vrata u sklopu edukacija i informiranja javnosti o provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020., organizira besplatne radionice pripreme projekata za prijavu na FLAG natječaj za Mjeru 1.1.A “Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja” usmjerena registriranim prvokupcima – ugostiteljima, prerađivačima i trgovcima  Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu: MALI LOŠINJ– …

ZAPOŠLJAVAMO! Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za provedbu CLLD-a u ribarstvu

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“, Cres, Pod urom 6 Radno mjesto: stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu Mjesto rada: Cres Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni) Objava natječaja: 29.04.2021. Rok za prijavu: 04.05.2021.  Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natječaja iz …

ZAPOŠLJAVAMO! Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za provedbu CLLD-a u ribarstvu

  Poslodavac: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“, Cres, Pod urom 6 Radno mjesto: stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu Mjesto rada: Cres Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (puno radno vrijeme) Objava natječaja: 11.09.2020. Rok za prijavu: 19.09.2020.  Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu …

Pripreme za izradu Strateškog plana za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike. …

NOVI Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 77/2020)

Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 77/2020) u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Izmjene i dopune Pravilnika stupile su na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim …

Radionice za pripremu projekta za prijavu na FLAG natječaj

LAGUR Vela vrata u sklopu edukacija i informiranja javnosti o provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020., organizira besplatne radionice pripreme projekata za prijavu na FLAG natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu: MALI LOŠINJ – Ponedjeljak, 06.07.2020. u 13:00 sati, Mala dvorana Gradske knjižnice i …