Radna posjeta LAGUR-a “Vela vrata” zastupniku Toninu Piculi u Strasbourg

Zastupnik Tonino Picula , kao osnivač i potpredsjednik Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja , organizirao je 18. svibnja konferenciju o modelima europskih investicija na primjerima otoka i udaljenih regija. Povodom spomenute rasprave, zastupnik je organizirao i radni posjet predstavnika FLAG-ova Strasbourgu u sklopu kojeg je bilo predviđeno i prisustvovanje spomenutoj konferenciji . …

Održana skupština LAGUR-a “Vela vrata”

Upravni odbor i Skupština LAGUR-a „Vela vrata“ sastali su se u Mošćeničkoj Dragi 09.03.2017. kako bi odlučili u slijedećim koracima u funkcioniranju LAGUR-a te se upoznali s procesom izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR). Voditeljica LAGUR-a Anđela Cvjetković i stručna suradnica Eliana Zec Solina provele su radionicu na pod nazivom “Predstavljanje procesa izrade Lokalne …

LAGUR-u “Vela vrata dodijeljeno” 565.920 kuna

S ponosom Vas obaviještavamo da je Uprava za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede dodijelila 565.920,00 kn Lokalnoj akcijskog grupi u Ribarstvu “Vela vrata” u sklopu mjere III.1.”Pripremna potpora”. Sredstva će služiti za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, realizaciju pilot-projekta „Vela vrata“ i uspostavu ureda LAGuR-a. Ovom prigodom zahvaljujemo Gradu Cres, Gradu Mali Lošinj, Gradu Opatiji, Općini Mošćenička …

Osnovana je lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“

Na osnivačkoj skupštini u Mošćeničkoj Dragi dana 21.11.2016. osnovan je LAGuR “Vela vrata”. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području koji kroz takvu suradnju potiče inovacije u ribarstvu i marikulturi i djelatnostima povezanim uz te gospodarsku grane, a svoje aktivnosti …