Radionice za pripremu projekta za prijavu na FLAG natječaj

LAGUR Vela vrata u sklopu edukacija i informiranja javnosti o provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020., organizira besplatne radionice pripreme projekata za prijavu na FLAG natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu: MALI LOŠINJ – Ponedjeljak, 06.07.2020. u 13:00 sati, Mala dvorana Gradske knjižnice i …

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na natječaje LAGUR-a „Vela vrata“

LAGUR Vela vrata  poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području ocjenjivanja projekata da se prijave za ocjenjivača/icu prijava pristiglih na buduće FLAG natječaje. Zainteresirani ocjenjivači mogu biti imenovani za članove/ice Ocjenjivačkog odbora LAGUR-a koji će imati ima tri člana/ice a imenovati će ih Upravni odbor LAGUR-a za svaki pojedini natječaj. Ocjenjivači mogu biti izabrani …

Odabrani projekti za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja”

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) “Vela vrata” je na sjednici održanoj u Cresu 19.06.2020. odabrao 8 projekata na svom prvom natječaju za Mjeru 2.2. “Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja”, ukupne vrijednosti nešto veće od 6,9 milijuna kuna. Projekti koji su odabrani, sufinanirati će se sredstvima Europske …

VAŽNA OBAVIJEST!!! Produljenje roka za prijavu na FLAG natječaj M 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJAZA MJERU 2.2. IZ LRSR-A FLAG-A Dana 15. studenoga 2019. godine Upravni odbor LAGUR-a Vela vrata donio je Odluku o produljenju roka za podnošenje prijava na FLAG natječaj. FLAG-natječajem definiran je krajnji rok za podnošenje prijave projekta na dan 20.11.2019. Izmjena FLAG-natječaja odnosi se na produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za …

PRVA IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

Upravni odbor LAGUR-a Vela vrata na 11.elektronskoj sjednici održanoj 18.09.2019. donio je Odluku o Prvoj izmjeni FLAG natječaja  za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja i to u sljedećim dijelovima: 1.) Tekst FLAG natječaja, u poglavlju 8 – Kriteriji odabira, Tablica A – uvjeti prihvatljivosti kriterij isključenja , …

Otvoren natječaj za mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

  Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20.09.2019. godine i traje do 20.11.2019. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje …

Indikativni Plan objave natječaja za Mjere iz OPPiR na nacionalnoj razini

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s provedbom mjera u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., namijenjenih cjelokupnom sektoru ribarstva i akvakulture.  Tijekom godine planirana je objava 22 natječaja, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura. Dokument za preuzimanje: Indikativni-plan-natječaja-za-2019_OPPiR