Mjera 1.1

– u najavi –

PODRŠKA RAZVOJU I OSUVREMENJIVANJU MALE RIBARSKE INFRASTRUKTURE I UNAPREĐENJE UVJETA POSLOVANJA

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem povećanja konkurentnosti ribarstvenog područja i unapređenje lanca vrijednosti kroz preradu, razvoj tržišta i diverzifikaciju djelatnosti koji se sastoji od dvije prioritetne mjere, a  koje se prema vrsti operacija odnose na povećanje konkurentnosti područja kroz suradnju za razvoj, diverzifikaciju i dodavanje vrijednosti proizvoda na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Vela vrata.

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja, sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu su:

  • Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata prvokupaca

– Objekti za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje i/ili skladištenje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture s modernizacijom poslovanja i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, uključujući i/ili IKT rješenja

– Opremanje objekata ugostitelja – prvih kupaca ribe, uključujući i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova;

  • Opremanje uzgajališta u akvakulturi u svrhu modernizacije poslovanja, čuvanja kvalitete, distribucije proizvoda i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta;

 

  • opremanje plovila u svrhu poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih te radnih uvjeta

 

  • podizanja kvalitete ulova na ribarskim plovilima, jačanja energetske učinkovitosti, uključujući ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila te distribucija.

 

  • Razvoj inovativnih kanala prodaje

 

  • Promidžbene aktivnosti