FLAG Vela Vrata – Članovi

 

Javni sektor:

 • Općina Mošćenička Draga
 • Općina Lovran
 • Grad Cres
 • Grad Mali Lošinj
 • Grad Opatija
 • Otra d.o.o.

Gospodarski sektor:

 • Obrt za ribarstvo – ribar Galović Željko
 • Profesionalni ribar Alfred Saganić
 • Morski ribolov, Valter Cergolj
 • E i Re, obrt za ribarstvo i usluge
 • Orada Adriatic d.o.o.
 • Škojić – obrt za ribarstvo i prijevoz morem
 • Profesionalni ribar Tomislav Soldo
 • Taxi boat Ema
 • Danuncio, obrt za ribarstvo

Civilni sektor:

 • Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora
 • JK “Reful” iz Cresa
 • Ekomuzej Mošćenička Draga
 • SRK “Rak” Martinšćica
 • Udruga Ruta 
 • Sportsko ribolovno društvo Parangal 
 • Klub pomoraca Lošinj
 

 UPRAVNI ODBOR:

1. Grad Cres 

2. Grad Mali Lošinj

3. Općina Lovran

4. Škojić – obrt za ribarstvo i prijevoz morem

5. Orada Adriatic d.o.o.

6.  Morski ribolov, Valter Cergolj

7. E i Re, obrt za ribarstvo i usluge

8. Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora

9. Ekomuzej Mošćenička Draga

 

FLAG Vela Vrata - Članovi