LAGUR VELA VRATA – JAVNA NABAVA

Plan nabave za 2022. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

1.) Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres
2.) Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51500 Mali Lošinj
3.) Grad Opatija, M. Tita 3, 51410 Opatija
4.) Općina Lovran, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
5.) Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, 51417 Mošćenička Draga
6.) Obrt za ribarstvo – ribar Galović Željko, Ljube Mrakovčića 32, 51417 Mošćenička Draga
7.) Profesionalni ribar Alfred Saganić, Miholašćica, Miholašćica 1D, 51556 Cres
8.) MARETA zajednički ugostiteljski obrt, suvl. Mario Saganić i Alfred Saganić, Miholašćica, Miholašćica 1D
9.) SRK “RAK” MARTINŠĆICA, Martinšćica, Martinšćica 32, 51556 Cres
10.) PLAVI SVIJET – Institut za istraživanje i zaštitu mora, Kaštel 23, Veli Lošinj 51551
11.) OTRA d.o.o., Creskog statuta 15, 51557 Cres
12.) CRESCENDO, obrt za savjetovanje i druge usluge, vl. Ugo Toić, Cres, Trg Frane Petrića 4
13.) E i Re obrt za ribarstvo i usluge,vl. Renata Doričić, Brseč, Brseč 11, 51417 M. Draga
14.) Morski ribolov, Valter Cergolj, Stari grad 26, 51415 Lovran
15.) ORADA ADRIATIC d.o.o., Turion 22, 51557 Cres
16.) EKOMUZEJ Mošćenička Draga, Trg slobode 7, 51417 Mošćenička Draga
17.) Škojić, obrt za ribarstvo i prijevoz morem,vl. Đildo Damijanjević, Melin V 25, 51557 Cres
18.) JK “Reful” Cres, Šetalište 20.travnja 1, 51557 Cres
19.) Ruta – grupa za kvalitetniji život na otoku Cresu, Drevenik 28, Cres
20.) RUTA-WOOL & DESIGN obrt za dizajn edukaciju i usluge vl. Vesna Jakić, Cres, Bernardino Rizzi 2
21.) Športsko ribolovno društvo “Parangal” Cres, Šetališta XX.Travnja 1, Cres
22.) Klub pomoraca Lošinj, Bočac 2, 51550 Mali Lošinj
23.) Profesionalni ribar Tomislav Soldo, Donja Brićina 1, 51550 Mali Lošinj
24.) Taxi boat Ema, obrt za prijevoz putnika, vl. Tomislav Dijan, Školarovo 10A, 51415 Lovran
25.) DANUNCIO obrt za ribarstvo,vl. Vjekoslav Galović, Selce 102B, 51417 Mošćenička Draga
26.) J & J, OBRT ZA USLUGE, vl. JOŠKO GALOVIĆ, MOŠĆENIČKA DRAGA, LJUBE MRAKOVČIĆA 32
27.) Babalina, obrt za usluge, vl. Jure Miočić-Stošić, Rijeka, Partizanski put 14A
28.) SELKIE uslužni obrt, vl. Sonja Jakić, Cres, Drevenik 28

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave