PRVA IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

Upravni odbor LAGUR-a Vela vrata na 11.elektronskoj sjednici održanoj 18.09.2019. donio je Odluku o Prvoj izmjeni FLAG natječaja  za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja i to u sljedećim dijelovima:

1.) Tekst FLAG natječaja, u poglavlju 8 – Kriteriji odabira, Tablica A – uvjeti prihvatljivosti kriterij isključenja , redak 4 mijenja se i glasi:  

A.4. BROJ PROJEKTNIH PARTNERA (ako je primjenjivo)

Zajednički projekt provodi najviše tri (3) projektna partnera

2.) U obrascu 12 mijenja se naslov obrasca iz 14 u 12

3.) PRILOG I i PRILOG III mijenja se rečenica u stavku 21.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u slučaju sufinanciranja troškova osoblja vlastitim sredstvima nositelja i/ili projektnog partnera (ako je primjenjivo).

4.) Obrazac 1.b – regulirane su tehničke pogreške u padajućem izborniku

 

Izmijenjena dokumentacija dostupna je pod oznakom v 1.1. dok dokumenti s oznakom 1.0 stavljeni su van snage.

Cijelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na LINKU