VAŽNA OBAVIJEST!!! Produljenje roka za prijavu na FLAG natječaj M 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJAZA MJERU 2.2. IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 15. studenoga 2019. godine Upravni odbor LAGUR-a Vela vrata donio je Odluku o produljenju roka za podnošenje prijava na FLAG natječaj.

FLAG-natječajem definiran je krajnji rok za podnošenje prijave projekta na dan 20.11.2019.

Izmjena FLAG-natječaja odnosi se na produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta.

Rok za podnošenje prijave projekta mijenja se i sada glasi:

20.12.2019. 

Novi tekst FLAG-natječaja s cjelokupnom dokumentacijom dostupn je na LINKU.