Pripreme za izradu Strateškog plana za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike. …

Radionice za pripremu projekta za prijavu na FLAG natječaj

LAGUR Vela vrata u sklopu edukacija i informiranja javnosti o provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020., organizira besplatne radionice pripreme projekata za prijavu na FLAG natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu: MALI LOŠINJ – Ponedjeljak, 06.07.2020. u 13:00 sati, Mala dvorana Gradske knjižnice i …

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na natječaje LAGUR-a „Vela vrata“

LAGUR Vela vrata  poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području ocjenjivanja projekata da se prijave za ocjenjivača/icu prijava pristiglih na buduće FLAG natječaje. Zainteresirani ocjenjivači mogu biti imenovani za članove/ice Ocjenjivačkog odbora LAGUR-a koji će imati ima tri člana/ice a imenovati će ih Upravni odbor LAGUR-a za svaki pojedini natječaj. Ocjenjivači mogu biti izabrani …

Odabrani projekti za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja”

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) “Vela vrata” je na sjednici održanoj u Cresu 19.06.2020. odabrao 8 projekata na svom prvom natječaju za Mjeru 2.2. “Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja”, ukupne vrijednosti nešto veće od 6,9 milijuna kuna. Projekti koji su odabrani, sufinanirati će se sredstvima Europske …

VAŽNA OBAVIJEST!!! Produljenje roka za prijavu na FLAG natječaj M 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJAZA MJERU 2.2. IZ LRSR-A FLAG-A Dana 15. studenoga 2019. godine Upravni odbor LAGUR-a Vela vrata donio je Odluku o produljenju roka za podnošenje prijava na FLAG natječaj. FLAG-natječajem definiran je krajnji rok za podnošenje prijave projekta na dan 20.11.2019. Izmjena FLAG-natječaja odnosi se na produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za …

PRVA IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

Upravni odbor LAGUR-a Vela vrata na 11.elektronskoj sjednici održanoj 18.09.2019. donio je Odluku o Prvoj izmjeni FLAG natječaja  za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja i to u sljedećim dijelovima: 1.) Tekst FLAG natječaja, u poglavlju 8 – Kriteriji odabira, Tablica A – uvjeti prihvatljivosti kriterij isključenja , …

Otvoren natječaj za mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

  Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20.09.2019. godine i traje do 20.11.2019. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje …

Indikativni Plan objave natječaja za Mjere iz OPPiR na nacionalnoj razini

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s provedbom mjera u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., namijenjenih cjelokupnom sektoru ribarstva i akvakulture.  Tijekom godine planirana je objava 22 natječaja, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura. Dokument za preuzimanje: Indikativni-plan-natječaja-za-2019_OPPiR