FLAG natječaj za Mjeru 2.1.

FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja.

– ZATVORENO –

Osnovni podaci o natječaju:

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 29.06.2020.

Prijave: od 13.07.2020. do zaključno s 13.10.2020.

Iznos sredstava: 1.282.990,00  HRK

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 31.12.2022. 

NAPOMENA: 29.12.2022. Odlukom Upravnog odbora, mijenja se krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu. Novi rok definiran je s datumom 31.03.2023.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 13.07.2020. godine i traje do 13.10.2020.

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1 na ovom FLAG natječaju iznosi 170.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od 1.282.990,00 HRK
  • Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.500,00 EUR odnosno 11.320,50 HRK
  • Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR odnosno 301.880,00 HRK

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika, zajedničkog interesa i inovativnih značajki, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 3.

NAPOMENA 02.07.2020. – u najavi natječaja greškom su izostavljeni gospodarski subjekti iz sektora ribarstva i gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva te je najava ispravljena i sad glasi:

Prihvatljivi nositelji projekta: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu, a koje nije javnopravno tijelo, ustanove u većinskom privatnom vlasništvu, gospodarski subjekti iz sektora ribarstva i gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata i/ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine (uz obalu i pod morem) te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz/s mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama ;

2. Aktivnosti čišćenja mora i priobalja na području FLAG-a;

3. Edukativno-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti mora i priobalja i očuvanje vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove;

4. Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranja inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz/sa mora i priobalja;

5. Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a;

6. Uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti

7. Promidžbene aktivnosti

Napomena:      

 

 

Popis aktivnosti nije konačan, već samo indikativan, sukladno odobrenoj LRSR.

U obzir za financiranje uzeti  će se i druge odgovarajuće aktivnosti koje doprinose očuvanju okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima.

Napomena:      

 

 

Projekt nije prihvatljiv ako se odnosi samo i isključivo na promidžbene/marketinške aktivnosti i/ili studijska putovanja i/ili razmjenu iskustava i dobre prakse.

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

  • e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com
  • Osobno uz obveznu prethodnu najavu: svaki radni dan u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6, od 09:30 do 14:00

Najava na: 091/620-77-68

  • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici www.vela-vrata.hr

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Natječajna dokumentacija:

1. FLAG natjecaj_FLAG VV_M 2.1._V1.0_F  – 29.06.2020.

Odlukom Upravnog odbora, 29.12.2022. objavljuju se prve izmjene FLAG Natječaja M 2.1. v.1.0. koji sad nosi oznaku v.1.1.

2. PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 2.1.

3.  PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE

4. OBRASCI 

 

01.07.2020.

Molimo vas, da u slučaju tehničkih problema s preuzimanjem obrazaca kontaktirate voditeljicu na 0917323356.

REZULTATI 

Finalna RANG Lista – nakon prigovora

09.04.2021.