FLAG Vela Vrata – Kontakt

  Lokalna akcijska grupa u ribarstvu VELA VRATA

   Pod urom 6, 51557 Cres

  www.vela-vrata.hr

  flag.velavrata@gmail.com

  ured.velavrata@gmail.com

  +385 917323356