FLAG Vela Vrata – Kontakt

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu VELA VRATA

 Pod urom 6, 51557 Cres

www.vela-vrata.hr

flag.velavrata@gmail.com

ured.velavrata@gmail.com

+385 917323356