FLAG VELA VRATA – Strategija

Lokalne strategije trebaju proizlaziti iz lokalnih potreba, a LAGUR mora razviti oblike koordinacije koja najviše odgovaraju okolnostima i ciljevima tih strategija, nadilazeći tako ranije povijesti suradnje i/ili sukoba i raznolike institucionalne kulture unutar lokalne zajednice.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR) je vrlo operativan dokument koji jasno definira akcijski i financijski plan trošenje alociranih sredstava sukladno identificiranim potrebama na terenu, pa je tako i instrument za provedbu nužnih procesa decentralizacije u postupku davanja participativnih prava lokalnoj zajednici. LRSR je po svojoj prirodi najvjerodostojniji prikaz presjeka stanja ribarstva i marikulture na jednom točno određenom ribarstvenom području.

Pomoću strategije mapiramo ljudske, logističke i financijske kapacitete kojima raspolaže ribarstveno područje i na taj način sama lokalna zajednica, po principu „odozdo prema gore“, odlučuje koje su mjere potrebne za očuvanje postojećih aktivnosti, stvaranje dodatne vrijednosti (prerada, usluge), iznjedriti će inovativne pristupe i osmisliti nove aktivnosti koje su financijski i okolišno održive. Na taj način sačuvat će se postojeća radna mjesta i otvoriti nova kroz diverzifikaciju djelatnosti, razvoj novih proizvoda, međusektorsku povezanost ribarstva i akvakulture s restoranima, ribarnicama, trgovcima, direktnim kupcima, turističkim operaterima, jedinicama lokalne samouprave i njihovim ustanovama u sprezi s pričom o kulturnoj nematerijalnoj i materijalnoj baštini. Sve te aktivnosti usmjerene su ka stvaranju lanca direktne prodaje koji će skratiti vrijeme kojem proizvodima ribarstva i marikulture treba „od mora do stola“ kako bi proizvodi i prihodi ostali na lokalnoj razini.

 

LRSR LAGUR Vela Vrata v.1 – nije važeća

LRSR LAGUR Vela vrata v.2 kolovoz 2019. – nije važeća

 LRSR Vela vrata v.3_06_2020nije važeća

VAŽEĆA LRSR nosi oznaku v.4.

LRSR FLAG Vela vrata_V4_prosinac 2022