Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na natječaje LAGUR-a „Vela vrata“

LAGUR Vela vrata  poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području ocjenjivanja projekata da se prijave za ocjenjivača/icu prijava pristiglih na buduće natječaje LAGURA.

 

Zainteresirani ocjenjivači mogu biti imenovani za članove/ice Ocjenjivačkog odbora LAGUR-a koji će imati ima tri člana/ice a imenovati će ih Upravni odbor LAGUR-a za svaki pojedini natječaj.

Ocjenjivači mogu biti izabrani za člana/icu Ocjenjivačkog odbora neograničeno puta i za potrebe ocjenjivanja prijava na različite natječaje.

Temeljem ovog Javnog poziva LAGUR će sastaviti bazu podataka ocjenjivača/ica vodeći računa o njihovim znanjima i iskustvu specifičnima za pojedine mjere/natječaje kako slijedi :

 

SC1 Povećanje konkurentnosti ribarstvenog područja i unapređenje lanca vrijednosti kroz preradu, razvoj tržišta i diverzifikaciju djelatnosti

  • MJERA 1.1. Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenju uvjeta poslovanja
  • MJERA 1.4. Diverzifikacija djelatnosti na ribarstvenom području i potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom

 

SC2 Pomicanje zaštite i održivog upravljana prirodnom resursnom osnovom i valorizacija kulturne pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskim znanjem

  • MJERA 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnih resursima
  • MJERA 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

 

SC3 Promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnim resursom osnovom i valorizacija kulturne pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskim znanjima

  • MJERA 3.1. Poticanje multisektorskog interdisciplinarnog umrežavanja, provedba projekata suradnje i promicanja socijalnog dijaloga
  • MJERA 3.2. Poticanje uloge ribarstvene zajednice u upravljanju lokalnim razvojem i jačanjem ljudskih kapaciteta za provedbu operacija iz CLLD strategije

 

Prijavitelji i svojoj prijavi trebaju navesti javljaju li se za ocjenjivanje prijava pristiglih na jednu ili više mjera uz napomenu da u djelu prijave koji se odnosi na Profesionalno iskustvo relevantno za ovu prijavu trebaju istaknuti iskustvo povezano sa svakom od odabranih mjera.

Izabrani ocjenjivači/ice bit će uvršteni u službenu bazu kontakata ocjenjivača/ica LAGUR-a te pravovremeno informirani o periodu raspisivanja mjera/natječaja za koje su iskazali interes.

Po primitku službene obavijesti, svaki će ocjenjivač/ica imati obvezu informirati LAGUR o vlastitoj raspoloživosti/neraspoloživosti kako bi se na vrijeme mogla pronaći eventualna zamjena.

Predviđeni period raspisivanja mjera/natječaja LAGUR-a je od rujna 2019. do lipnja 2020. godine.

Imenovani članovi/ice Ocjenjivačkog odbora mogu za svoj rad ostvariti naknadu što će se definirati odlukom Upravnog odbora LAGUR-a o imenovanju članova/ica i zamjena Ocjenjivačkog odbora.

 

Molimo Vas da prijavu izvršite putem obrasca u prilogu. Popunjene, potpisane i skenirane obrasce za prijavu potrebno je poslati na adresu e-pošte flag.velavrata@gmail.com s naznakom: „Javni poziv za ocjenjivače/ice“ 

Prijava se smatra potpunom ukoliko nakon slanja prijave e-pošte prijavitelj zaprimi potvrdu LAGUR-a o primitku njegove prijave na Javni poziv za prijavu ocjenjivača/ice.

Prijavitelj je dužan voditi računa oko zaprimanja potvrde, te u slučaju izostanka iste, kontaktirati LAGUR unutar Javnim pozivom definiranog roka za dostavu prijave. U slučaju kada je prijava poslana na zadnji dan roka definiranog Javnim pozivom, a nije zaprimljena potvrda o primitku prijave od strane LAGUR-a, prijavitelj iznimno sljedeći dan može kontaktirati LAGUR.

Sve prijave dostavljene izvan roka te prijave za koje prijavitelji nisu dobili potvrdu na gore definiran način, neće biti uzete u razmatranje.

Ako niste osobno zainteresirani za prijavu molimo Vas da ovaj poziv proslijedite osobama ze koje mislite da bi mogle biti zainteresirane.

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU – OCJENJIVAČI