LAGUR VELA VRATA – OPĆI DOKUMENTI

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

Financijsko upravljanje:

FMC 2017.

FMC 2018.

VELA VRATA potvrda FINA 31.03.2017.

VELA VRATA potvrda FINA 30.6.2018.