LAGUR VELA VRATA – OPĆI DOKUMENTI

Dokumenti za preuzimanje:

OBAVIJEST: 

Sukladno uputama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, 14.9.2018. poslana je na odobrenje LRSR LAGUR-a Vela vrata v.2 te će ista biti  objavljena po završetku postupka odobrenja.


Financijsko upravljanje:

FMC 2017.

FMC 2018.

VELA VRATA potvrda FINA 31.03.2017.

VELA VRATA potvrda FINA 30.6.2018.