DRUGI FLAG NATJEČAJ ZA MJERU 1.1. A

ZATVORENO

“Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja”

Osnovni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 13.04.2022.

Prijave: od 20.04.2022. do zaključno s 20.05.2022.

Iznos sredstava: 124.112,45 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 15.09.2023.

Predmet natječaja: Mjera 1.1. A – Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR odnosno 7.547,00 HRK
Najviši iznos javne potpore po projektu: 25.000,00 EUR odnosno 188.675,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% – 80% – 100% sukladno uvjetima natječaja

Prihvatljivi nositelji projekta: 

Prema tipu: javnopravno tijelo; poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo); privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture, u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  1. Prilagodba/rekonstrukcija/opremanje registriranih objekata/ prostora za maloprodaju ribe i školjaka te drugih proizvoda ribarstva i akvakulture, stacionarnog ili mobilnog tipa
  2. Prilagodba/opremanje ugostiteljskih objekata registriranih/u fazi registracije prvih kupaca ribe, uključujući i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju proizvoda ribarstva i akvakulture;
  3. Razvoj inovativnih kanala prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture;
  4. Promidžbene aktivnosti
  5. Opći troškovi

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com

Osobno uz obveznu prethodnu najavu: svaki radni dan u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6, od 09:30 do 14:00

Najava na: 091/541-53-30

Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici www.vela-vrata.hr

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

1  Tekst FLAG natječaja_M 1.1.A_v.2_F

2 PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 1.1.A

PRILOG I Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu

PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za isplatu

PRILOG III Prilog-I.-Uredbe-EU-5082014

3 PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

Vela-vrata-LRSR-v.3_06_2020

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR (NN 27/19; NN 77/20)

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Vela vrata

Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

Prilog X Upute za čuvanje dokumentacije

Prilog XI Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Prilog XII Vodič – Definicija MSP-a

Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo 

Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Prilog XV Upute za korisnike – registracija prvih kupaca

4 OBRASCI ZA MJERU 1.1.A

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu
Obrazac 1.B Lista troškova
Obrazac 1.C Održivost projekta

Obrazac 2.Izjava nositelja projekta – prijavitelja
Obrazac 3. Izjava o veličini poduzeća
Obrazac 4. Sažetak izbora ponuda
Obrazac 5. Izjava o nespostojanju sukoba interesa
Obrazac 6. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti
Obrazac 7. Zaposlenici
Obrazac 8. Izjava vlasnika 

Obrazac 9. Izvješće o napretku
Obrazac 10. Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR
Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu – van snage – molimo koristiti obrazac v.2.1.
Obrazac-11.B Izjava o izdacima – van snage – molimo koristiti obrazac v.2.1.