Drugi FLAG Natječaj za Mjeru 1.1. C

Osnovni podaci o natječaju:

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 01.09.2021.

Prijave: od 08.09.2021. do zaključno s 08.10.2021.

Iznos sredstava: 528.290,00 HRK  

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 15.05.2023.

Predmet natječaja: Mjera 1.1. C – Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja

  • Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR odnosno 7.547,00 HRK
  • Najviši iznos javne potpore po projektu: 20.000,00 EUR odnosno 150.940,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% ili 80% sukladno uvjetima natječaja

Prihvatljivi nositelji projekta: privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture koji su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova i/ili ovlaštenici dozvole/povlastice za akvakulturu u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo);

 

 

NAPOMENA:  Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

1. Ulaganja na ribarskim plovilima s ciljem podizanja kvalitete ulova i/ili dodane vrijednosti
2. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju jačanja energetske učinkovitosti
3. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila te distribucija

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

  • e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com
  • Osobno uz obveznu prethodnu najavu: svaki radni dan u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6, od 09:30 do 14:00

Najava na: 091/541-53-30

  • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici www.vela-vrata.hr

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Natječajna dokumentacija:

1. FLAG natječaj_FLAG VV_M 1.1.C_v.2.0_F

2.PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 1.1.C 

3.  PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE

4. OBRASCI ZA MJERU 1.1.C

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_M_1.1 C_V.2.0_F

Obrazac 1.B Lista trškova_M_1.1.C_v.2.0_F

Obrazac 2. Izjava Nositelja projekta _V2.0_C_F

Obrazac 3. izjava o veličini poduzeca_M1.1.C_V.2.0_F

Obrazac 4. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_M_1.1.C_V.2.0_F

Obrazac 5. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti_M_1.1.C_V.2.0_F

Obrazac 6. Sažetak izbora ponuda_M_1.1.C_V.2.0_F

Obrazac 7. Zaposlenici_M1.1.C_v.1.0_F

Obrazac 8.A-Izjava-vlasnika_M1.1.C_v.2.0_F

Obrazac 8.B-Izjava-vlasnika_M1.1.C_v.2.0_F

Obrazac 9. Izvješće o napretku_M1.1.C_v.2.0_F

Obrazac 10.A Zahtjev za isplatu_M_1.1.C_V.2.0_F – van snage, molimo koristiti obrasce oznake v.2.1.

Obrazac-10.B-Izjava-o-izdacima_V.2.0_C_F – van snage, molimo koristiti obrasce oznake v.2.1.