PRVI FLAG NATJEČAJ ZA MJERU 1.1. B – ZATVORENO

 “Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja”

Osnovni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 26.02.2021.

Prijave: od 15.03.2021. do zaključno s 30.06.2021.

Iznos sredstava: 230.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu: 01.06.2023.

Predmet natječaja: Mjera 1.1. B – Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja

 

Najniži iznos javne potpore po projektu: 5.000,00 EUR odnosno 37.735,00 HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 130.000,00 EUR odnosno 981.110,00 HRK.

Intenzitet potpore: 50% ili 100% sukladno uvjetima natječaja

Prihvatljivi nositelji projekta: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu, a koja ne predstavlja javnopravno tijelo u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  1. Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju i/ili nabavu i/ili opremanje prostora/objekata male ribarske infrastrukture kao što su::

1.1.      privezišta

1.2.      istezališta

1.3.      lučica i gatova

1.4.      specijalizirani radni strojevi i/ili dizalice;

1.5.      prostori/objekti za popravak i servis plovila i ribarskih/akvakulturnih alata

1.6.      skladišni prostori ribarskih/akvakulturnih alata

1.7.      IKT rješenja 

2. Promidžbene aktivnosti izravno povezane s informiranjem javnosti i vidljivosti o provedbi aktivnosti

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com

Osobno uz obveznu prethodnu najavu: svaki radni dan u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6, od 09:30 do 14:00

Najava na: 091/541-53-30

Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici www.vela-vrata.hr

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

  1. Tekst FLAG natječaja_M 1.1.B_v.1._F.docx

 

2 PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 1.1.B

PRILOG I Popis dokumentacije za podnošenje ZZP_M 1.1.B_V.1.0_F

PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje ZZI_V.1.0_F

PRILOG III LPT-Pravila i upute za izračun troškova_M 1.1.B_V1.0_F

3 PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

Vela-vrata-LRSR-v.3_06_2020

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR (NN 27/19; NN 77/20)

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Vela vrata

Prilog IX Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

Prilog X Upute za čuvanje dokumentacije

Prilog XI Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Prilog XII Vodič – Definicija MSP-a

Prilog XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo 

Prilog XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

4 OBRASCI ZA MJERU 1.1.B

 Obrazac 1.A Zahtjev za potporu_M_1.1B_V.1.0_F

Obrazac 1.B Lista troškova_M 1.1.B_V.1.0_F

Obrazac 1.C Poslovni plan_Održivost projekta_M 1.1.B_F

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta_M1.1.B_V.1.0_F (za partnerske projekte)

Obrazac 2. B Izjava Nositelja projekta M1.1B_V.1.0_F (za samostalne projekte/operacije)

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu M1.1.B_V.1.0_F

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu_M 1.1. B_V1.0_F

Obrazac 5. Izjava o veličini poduzeća_M 1.1.B_V.1.0_F

Obrazac 6. Sažetak izbora ponuda_M_1.1.B_V.1.0_F

Obrazac 7. Izjava o nespostojanju sukoba interesa_M_1.1.B_V.1.0_F

Obrazac 8. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti_M_1.1. B_V.1.0_F (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 9. Izjava vlasnika nekretnine M1.1.B_v.1.0_F

Obrazac 10_ Zaposlenici_M1.1.B_v.1.0_F

Obrazac 11. Izvjesce o napretku M1.1.B_v.1.0_F

Obrazac 12. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja M 1.1.B v.1.0_F

Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obrazac 14 A Zahtjev za isplatu M 1.1. B_V.1.0_F

Obrazac 14.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima M 1.1.B_V.1.0_F

Obrazac 15 – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza M 1.1.B_V1.0_F

 

REZULTATI

Finalna rang lista