PRVI FLAG NATJEČAJ ZA MJERU 1.1.C – ZATVORENO

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Predmet natječaja: Mjera 1.1. C – Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja

 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR odnosno 7.547,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 20.000,00 EUR odnosno 150.940,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% i 80% sukladno uvjetima natječaja

Prihvatljivi nositelji projekta: privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture koji su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova i/ili ovlaštenici dozvole/povlastice za akvakulturu u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo);

NAPOMENA:  Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Ulaganje u opremanje uzgajališta u akvakulturi u svrhu modernizacije poslovanja, čuvanja kvalitete, distribucije proizvoda i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta
 2. Ulaganja na ribarskim plovilima u svrhu poboljšanja sigurnosnih uvjeta
 3. Ulaganja na ribarskim plovilima u svrhu poboljšanja zdravstvenih uvjeta,
 4. Ulaganja na ribarskim plovilima u svrhu poboljšanja higijenskih uvjeta
 5. Ulaganja na ribarskim plovilima u svrhu poboljšanja radnih uvjeta,
 6. Ulaganja na ribarskim plovilima s ciljem podizanja kvalitete ulova i/ili dodane vrijednosti,
 7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju jačanja energetske učinkovitosti,
 8. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila te distribucija

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

 • e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com
 • Osobno uz obveznu prethodnu najavu: svaki radni dan u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6, od 09:30 do 14:00

Najava na: 091/541-53-30

 • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici www.vela-vrata.hr

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Natječajna dokumentacija:

1. FLAG natječaj_FLAG VV_M 1.1.C_v.1.0 

Odlukom Upravnog odbora, 12.04.2022. objavljuju se prve izmjene FLAG natječaja M 1.1. C koji sad nosi oznaku v.1.1. 

Odlukom Upravnog odbora, 29.12.2022. objavljuju se druge izmjene FLAG natječaja M 1.1. C koji sad nosi oznaku v.1.2. 

2. PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 1.1.C

3.  PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE

4. OBRASCI ZA MJERU 1.1.C