Mjera 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima – Poziv za projektne ideje

LAGUR Vela vrata priprema raspisivanje FLAG natječaja za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima

Svrha ove aktivnosti je identificirati potencijalne korisnike na terenu za Mjere sukladne Cilju 2 „Promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovom i valorizacija kulturne pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu i započeti zajedničku pripremu za prijavu na skori natječaj LAGUR-a Vela vrata .

Pozivamo sve zainteresirane da dostave projektne ideje s ciljem pokretanja konzultatativnog postupka s korisnicima u okviru provedbe LRSR LAGURa Vela vrata koja je izmjenjena u kolovozu 2019.

Prihvatljive su sve aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju okoliša i poticanju na održivo upravljanje prirodnim resursima (more i priobalje).

Prihvatljive aktivnosti odnosno operacije u okviru ove mjere su:

  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine (uz obalu i pod morem) te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz/sa mora i probalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
  • aktivnosti čišćenja mora i probalja na području FLAG-a;
  • edukacijsko-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove;
  • aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz/sa mora i probalja;
  • aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a;
  • uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti.
  • Promidžbene aktivnosti su obavezna sastavnica svake gore navedene aktivnsosti.

Aktivnosti u okviru provedbe ove Mjere, detaljnije će biti definirane FLAG natječajem.

Ciljani korisnici i intenziteti potpore:

  • a) Javnopravna tijela, Poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu koja nije javnopravno tijelo, Udruge – 100%
  • b) Gospodarski subjekti u ribarstvu, Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva – 50%

Detaljni uvjeti koje moraju zadovoljiti ciljani korisnici biti će definirani FLAG natječajem

Predviđena vrijednost natječaja: 170.000,00 Eura

OBRAZAC – Projektne ideje

 

 

Izvor slike: https://www.worldoceansday.org/below-the-surface/six-quick-tips-clean-up-ideas-for-world-oceans-day