Nastavak dobre suradnje sa LAG/LAGUR-ima iz Furlanije, Slovenske Istre, Istre, Kvarnera i Gorskog kotara (Marezige 15.6.2018)

 

Temeljem Sporazuma o suradnji Lokalnih akcijskih grupa potpisanog 15.12.2015. između lokalnih akcijskih grupa Primorsko-goranske županije, Istre, Slovenskog primorja i Furlanije, predstavnici LAG-ova i LAGUR-ova, sastali su se u Marezigama pored Kopra, kako bi proširili suradnju na nedavno osnovane lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području Istre i Kvarnera te raspravili o trenutačnoj situaciji u kojoj se nalazi svaka lokalna inicijativa i koje su mogućnosti međulagovske suradnje.

Nakon uvodne riječi trenutnog koordinatora Koordinacije iz LAS Istre, gospodina Andreja Medveda, sastanku su se predstavili pojedinačno predstavnici LAG/LAS/GAL/GAC/LAGUR  među kojima i predsjednica Anđela Cvjetković u ime LAG-a „Terra liburna“.

Cvjetković je prisutnima izlagala generalne podatke o LAG-u „Terra liburna“ (broj stanovnika, područje, financijska alokacija iz LRS-a za provedbu projekata, dosad ostvarene suradnje i projekti) te o problemima u kojima se nalaze i svi ostali LAG/LAGUR-ovi iz koordinacije:

  • zakonodavna i financijska nesigurnost radi stalnih promjena pravilnika iz Mjere 19 i  ostalih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020;
  • neprepoznavanja LEADER principa od strane države i njenih tijela i poteškoća da prigrli decentralizaciju;
  • problema sa predfinanciranjem rada i projekata LAG-a radi toga što su prisiljeni da djeluju kao udruge, što je problem za bilo kakvog kreditiranja.

Nakon sveukupnog izlaganja hrvatskih LAG/LAGUR-ova svi su se predstavnici s hrvatske strane složili da imaju iste probleme u normalnom funkcioniranju, u planiranju LAG tipova operacije iz LRS te u planiranju projekata suradnje iz podmjere 19.3.

Predstavnici GAL Carso, GAC FVG i LAS Istre su priopćili hrvatskim predstavnicima kako koordinacija služi isto tako da se ne traže partneri za suradnju po Europi već da dotacije mjera za suradnju ostanu na području Furlanije, Slovenskog primorja, Istre i Kvarnera. Članovima koordinacije je prepušten zadatak da se jave za mjesto koordinatora za 2018. godinu.

Po završetku okruglog stola potpisan je Anex ugovora kojim su LAGUR Vela vrata, LAGUR Tunera, LAGUR Pinna Nobilis i LAGUR Istarska batana postali dio koordinacije.

Koordinacija sad broji 18 članova, a cilj joj je zajednička suradnja i djelovanje za potrebe ruralnog razvoja na obuhvaćenom području tri države: Republici Italiji, Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

Nakon potpisivanja Sporazuma domaćini su prezentirali primjere dobre prakse na svom području.