Održana radionica u Mošćeničkoj Dragi, 13.06.2017.

Posljednja radionica za izradu Lokalne razvojne strategije održana je u Mošćeničkoj dragi, u Zgradi javne namjene. Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. je predstavila dosadašnji proces izrade strategije, te je povedena rasprava o strateškim ciljevima, mjerama i aktivnostima, te financijskim aspektima strategije.