Održana skupština LAGUR-a “Vela vrata”

Upravni odbor i Skupština LAGUR-a „Vela vrata“ sastali su se u Mošćeničkoj Dragi 09.03.2017. kako bi odlučili u slijedećim koracima u funkcioniranju LAGUR-a te se upoznali s procesom izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR).

Voditeljica LAGUR-a Anđela Cvjetković i stručna suradnica Eliana Zec Solina provele su radionicu na pod nazivom “Predstavljanje procesa izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR)” o potencijalima, resursnoj osnovi, izazovima i mogućnostima razvoja sektora ribarstva i akvakulture na LAGUR području. Također, predstavljena je anketa za potrebe izrade SWOT analize te obrazac za prijavu projektnih ideja koje će biti temelj izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.