Osnovana je lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“

Na osnivačkoj skupštini u Mošćeničkoj Dragi dana 21.11.2016. osnovan je LAGuR “Vela vrata”.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području koji kroz takvu suradnju potiče inovacije u ribarstvu i marikulturi i djelatnostima povezanim uz te gospodarsku grane, a svoje aktivnosti financirati će iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

“Vela vrata” su osnovana za područje 5 jedinica lokalne samouprave (Grad Mali Lošinj, Grad Cres, Grad Opatija, Općina Mošćenička Draga i Općina Lovran), a nakon postupka prijave na natječaj pridružit će nam se još i Općina Matulji.

Sjedište LAGuR-a je u gradu Cresu, a privremeni operatvini ured nalazi se u Matuljima, u prostorijama LAG-a „Terra liburna“.

Osnivači iz javnog sektora redom su: Općina Mošćenička Draga, Općina Lovran, Grad Cres, Grad Mali Lošinj i Grad Opatija i Otra d.o.o.

Osnivači iz gospodarskog sektora redom su : ribarski obrt Lisica, ribar Željko Galović, profesionalni ribar Alfred Saganić, rivar Valter Cergolj, E i Rem obrt, Orada Adriatic d.o.o., Kokot obrt za ribarstvo i usluge, Škojić – obrt za ribarstvo.

Osnivači iz civilnog sektora redom su: Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora, JK “Reful” iz Cresa, Ekomuzej Mošćenička Draga dok je SRK “Rak” iz Martinšćice u članstvu.

Na osnivačkoj skupštini je odlučeno da će predsjednik LAGuR-a biti gradonačelnik Grada Cres Kristijan Jurjako, a voditeljica na volonterskoj bazi Anđela Cvjetković.

U upravnom odboru su izabrani predsjednik odbora Kristijan Jurjako, a članovi su  v.d. gradonačelnika Malog Lošinja Ana Kučić, načelnik Lovrana Alan Sanković, Robert Mohović iz Ekomuzeja Mošćenička Draga, Đildo Damjanjević iz obrta Škojić, Sandra Maglov iz Orada Adriatic d.o.o., ribar Valter Cergolj, Eduard Galović iz EiRem obrta te Jelena Basta iz Plavog svijeta.