Otvoren natječaj za mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

 

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20.09.2019. godine i traje do 20.11.2019.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2 na ovom FLAG natječaju iznosi 273.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od 2.060.331,00 kn
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 3.000,00 EUR odnosno 22.641,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR odnosno 1.132.050,00 HRK

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 3.

Prihvatljivi nositelji projeka: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine uključujući uvođenje inovativnih sustava interpretacije 
 2. Aktivnosti očuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja koje ne uključuju građenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine;
 3. Aktivnosti organizacije tradicijskih regata, drugih manifestacija i promidžbenih događanja s ciljem promicanja rezultata projekta/operacije te valoriziranja pomorske i ribarske baštine;
 4. Aktivnosti edukacije stanovništva i posjetitelja/turista o tradiciji brodogradnje te prijenos znanja i vještina povezanih s pomorskom i ribarskom baštinom. 

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

 • e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com
 • Osobno: u vrijeme konzultacija u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6. Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na www.vela-vrata.hr
 • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici vela-vrata.hr

Dokumentacija za natječaj