Radna posjeta LAGUR-a “Vela vrata” zastupniku Toninu Piculi u Strasbourg

Zastupnik Tonino Picula , kao osnivač i potpredsjednik Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja , organizirao je 18. svibnja konferenciju o modelima europskih investicija na primjerima otoka i udaljenih regija. Povodom spomenute rasprave, zastupnik je organizirao i radni posjet predstavnika FLAG-ova Strasbourgu u sklopu kojeg je bilo predviđeno i prisustvovanje spomenutoj konferenciji .

Samo putovanje iz Zagreba do Strasbourga (sa Ulmom kao međupostajom za odmor) omogućilo je da se predstavnici hrvatskih FLAG-ova, medija i turističkih zajednica upoznaju. LAGUR „Vela vrata“ su predstavljali volonter Mario Zaccaria, inače zaposlenik LAG-a“Terra liburna“ i arheolog, i gospođa Sandra Maglov, članica upravnog odbora LAGUR-a i predstavnica člana Orade Adriatic d.o.o.

Idući dan (17.05) sudionici su posjetili zgradu Europskog parlamenta gdje se održalo predavanje diskusija o Eurposkoj uniji te upoznavanje sa zastupnikom Toninom Piculom i diskusija o stanju robarstva u Europi i Hrvatskoj. Zaključeno je kako je 8 kila ribe koje shvaki građanin Hrvatske u prosjeku konzumira premalo u usporedbi sa Porugalcima koji konzumiraju prosječno 46 kila godišnje. Isto tako, konstatirana je važnost ribolova za ekonomiju usporedo s potrebom da se zaštiti i poveća riblji fond.

Nakon panel diskusije, dobili smo priliku prisutstvovati plenarnoj sjednici Europskog parlamenta uoči razgovora „novopečenog“ tajnika Ujedinjenih naroda Antonia Guterresa .

Nakon slobodnog vremena provedenog u razgledavanju Strasbourga, sudionici su bili na večeri sa zastupnikom i neslužbeno razgovarali o problemima koji tište svako područje Primorske Hrvatske te moguća rješenja koje bi se mogla aplicirati

Sljedeći dan , četvrtak (18.05), ujutro sudionici su prisustvovali konferenciji Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja na temu modela europskih investicija na primjerima otoka i udaljenih regija . Zatupnik Tonino Picula je tu imao ulogu predsjedavajućeg kao zamjenika predsjednika međuskupine zadužene za otoke. Konferenciju je uvodom otvorio zastupnik Picula. Zatim su se za problematiku otoka javili zastupnica Sofia Riberiro, zadužena za obalne regije te Jose Manuel Fernandes, izvjestitel Junckerovog plana koji je dao da znanja da se on najlošije ispunjeva u istočnoj i jugoistočnim članicama, među kojima i Hrvatska. Nadalje je riječ uzeo zastupnik Gerassimos Thomas, grčki zastupnik s otoka, koji je predstavio problem života na grčkim otocima. Ovdje je bilo interesantno primjetiti zastupnikovo „bockanje“ u vezi Piculinog ponosa o Hrvatskoj kao otočnoj zemlji jer Grci imaju 200 nastanjenih otoka, a Picula je valjda za svoje predstavljanje o stanovnicima na otocima brojao i galebe – po riječima Gerassimosa.

Zadnji za riječ je bio Rodolphe Alexandre, predsjednik francuske Guyane i Predsjednik međuskupine za obalne regije koji je isto nabrojao neke probleme svoje regije. Članovi međugrupe su raspravljali o Mišljenju Europskog ekonomskog i socijalnog odbora (Uključivi otoci – Otoci u EU-u: od strukturnih nedostataka do uključivih teritorija ). Iako, nažalost na kraju nije bilo vremena za raspravljanje sa predstavnicima LAGUR-ova sudionicima je ostala misao da članovi međuskupine nisu upoznati sa postojanjem Europskog poljoprovrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo jer su cijelo vrijeme ukazivali na potrebu da se osnuju grupe koje će skrbit o potrebama stanoništva (poput LAG-oova i FLAG-ova) te uspostavljanje nekakvog eurpskog fonda. Nažalost nismo imali priliku da upozorimo zastupnike kako se mnogo toga već dešava što bi oni vidjeli da pomognu otocima.

Nakon plenarne sjednice sudionici su bili slobodno vrijeme iskoristiti u razgledavanju Strasbourga i sutradan nakon 16 sati vožnje (odmor u Salzburgu) doći nazad u Zagreb puni svakojakvih ideja koje bi se mogle poručiti zastupniku Piculi.

Ivan Matić i Andrea Orlić su nas strpljivo vodili tijekom našeg puta i organizirali radno putovanje kako bi što uspiješnije prošlo. Isto tako gospodin Matič, menadžer za projekte, nam je poručio da ga kontatiramo sa sugestijam za zastupnika Piculu kako bi naš glas stigao do institucija.

Detaljnije o temama na sljedećem
linku