Stručni studij Održivi agroturizam

Program je izrađen prema metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te usklađen s potrebama tržišta rada. Studijski program spada u područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), traje tri godine (šest semestara).

ODRŽIVI AGROTURIZAM

ODRŽIVI AGROTURIZAMPredstavljen novi studijski program Održivi agroturizam kojeg će od jeseni provoditi Veleučilište u Rijeci u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Gepostet von Kanal Ri am Donnerstag, 5. Juli 2018

 

Studijski program čine kolegiji iz područja poljoprivrede, ekonomije i turizma, te se osim specifičnih kompetencija stječu i generičke. Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam i ostvarenja 180 ECTS bodova studenti stječu stručni naziv

  • stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje polaznika za vođenje održivog agroturističkog gospodarstva u cilju postizanja optimalnih ekonomskih učinaka uz istovremeno očuvanje svih prirodnih resursa. Pored pretežitog zapošljavanja u vlastitim obiteljskim gospodarstvima, studenti koji uspješno završe preddiplomski stručni studij održivi agroturizam, mogu se zapošljavati i u gospodarskim subjektima specijaliziranim za poljoprivrednu proizvodnju, gospodarskim subjektima za pružanje turističkih usluga u ruralnom području, obiteljskim poduzećima specijaliziranim za preradu poljoprivrednih proizvoda, agroturizmima, obrazovnim ustanovama.
Koncepcijom studija integralno se provode teorijska i seminarska nastava, vježbe i praktična nastava u nastavnim bazama. Upravo je oblicima nastave u kojima se stječu praktična znanja pridana velika uloga.

brosura

više u članku