ZAPOŠLJAVAMO! Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za provedbu CLLD-a u ribarstvu

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“, Cres, Pod urom 6 Radno mjesto: stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu Mjesto rada: Cres Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni) Objava natječaja: 29.04.2021. Rok za prijavu: 04.05.2021.  Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natječaja iz …