Projekt Adri.SmArtFish

Na području Valunskog zaljeva postavljen umjetni riblji greben  Nakon što je Zadarska županija postavila prvi umjetni riblji greben, tijekom prošlog vikenda umjetni greben se postavio i na području Primorsko-goranske županije, na otoku Cresu, u uvali Sveti Petar u blizini Valuna. Planirani zahvat se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Italy –Croatia 2014. – 2020. …