FLAG Vela Vrata – Kontakt

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu VELA VRATA

Creskog statuta 15, 51557 Cres

www.vela-vrata.hr

flag.velavrata@gmail.com

ured.velavrata@gmail.com

+385 917323356