FLAG Vela Vrata – CLLD

Lokalni razvoj vođen zajednicom (CLLD-eng. Community-led Local Development) započinje vizijom gdje bi lokalni dionici željeli biti u budnućnosti i što misle da bi se trebalo promijeniti da tamo stignu, pa se odgovaranje na lokalne potrebe postavlja na prvo mjesto. Na financiranje se gleda kao na sredstvo za postizanje željenog cilja, a ne kao u dosadašnjim konvencionalnim pristupima gdje je lokalni razvoj bio vođen financiranjem. CLLD metodologija se temelji na pristupu “odozdo prema gore” (“bottom-up”) koji zajednica upućuje zahtjeve i potrebe spram vlasti i politika.

Cilj CLLD-a je povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem:

  • promicanja gospodarskog rasta i društvene uključenosti
  • stvaranja radnih mjesta
  • pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u lokalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi
  • diversifikaciranje aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva

FLAG Vela Vrata - CLLD