NATJEČAJ MJERA 2.2.

2. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja –
OTVORENO

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja.

 • Rok za podnošenje prijava: od 04.01.2023. godine do 16.02.2023. – Odlukom Upravnog odbora, roka za podnošenje prijava produljuje se do 24.02.2023.
 • Raspoloživa sredstava: 200.674,89 EUR
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 3.000,00 EUR 
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR – Odlukom Upravnog odbora, novi iznos glasi: 65.000,00 EUR
 • Intenzitet potpore:  100% u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 3.
 • Prihvatljivi nositelji projekta: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine uključujući uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT rješenja i sl.);
 2. Aktivnosti organizacije tradicijskih regata, drugih manifestacija i promidžbenih događanja s ciljem valoriziranja pomorske i ribarske baštine;
 3. Aktivnosti edukacije stanovništva i posjetitelja/turista o tradiciji brodogradnje i/ili ribarstva te prijenos znanja i vještina povezanih s pomorskom i ribarskom baštinom;
 4. Opći troškovi

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

 • e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com
 • Osobno:  Pod urom 6, 51557 Cres 

Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici vela-vrata.hr

 • Odluka o raspisivanju FLAG natječaja za mjeru 2.2.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG natječaja M 2.2_V.2.0 – stavljen van snage 
 1. FLAG natjecaj_FLAG VV_M 2.2_V.2.1_F – na snazi 
  1. 1. Odluka izmjena_FN M2.2  -objavljeno 15.02.2023. 
2. PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 2.2.
3. PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE
4. OBRASCI

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja – ZATVOREN

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20.09.2019. godine i traje do 20.11.2019. – 15.11.2019. produžen je rok za prijave do 20.12.2019.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2 na ovom FLAG natječaju iznosi 273.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od 2.060.331,00 kn
 • Nakon 2.izmjene FLAG natječaja, iznos raspoloživih sredstava iznosi 955.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od 7.207.385,00 kn
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 3.000,00 EUR odnosno 22.641,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR odnosno 1.132.050,00 HRK

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 3.

Prihvatljivi nositelji projekta: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Vela vrata

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine uključujući uvođenje inovativnih sustava interpretacije 
 2. Aktivnosti očuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja koje ne uključuju građenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine;
 3. Aktivnosti organizacije tradicijskih regata, drugih manifestacija i promidžbenih događanja s ciljem promicanja rezultata projekta/operacije te valoriziranja pomorske i ribarske baštine;
 4. Aktivnosti edukacije stanovništva i posjetitelja/turista o tradiciji brodogradnje te prijenos znanja i vještina povezanih s pomorskom i ribarskom baštinom. 

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:

 • e-mailom: natjecaji.velavrata@gmail.com
 • Osobno: u vrijeme konzultacija u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6. Vrijeme konzultacija biti će objavljeno na www.vela-vrata.hr
 • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na web stranici vela-vrata.hr

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovim.

Odluka o raspisivanju FLAG natječaja za mjeru 2.2.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG natjecaja_M 2.2_V. 1.2. – stavljen van snage

FLAG natjecaj_FLAG VV_M 2.2_V.1_3 – stavljen van snage

Odluka o izmjeni FLAG natječaja  – 04/2021

Odluka o izmjeni FLAG natječaja05/2022

Tekst FLAG natjecaja_M 2.2.25.05.2022.

2. PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 2.2.
3. PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE
4. OBRASCI
REZULTATI 

Finalna RL_opis

 

06.07.2020.