JAVNI POZIV za prikupljanje projektnih ideja s ciljem pokretanja konzultativnog postupka s korisnicima u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Vela vrata

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu/akvakulturi, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovine ribom/morskim plodovima), gospodarske subjekte izvan sektora ribarstva/akvakulture, javne ustanove da dostave prijedloge projektnih ideja koje bi se mogle prijaviti na natječaje za sljedeće opisane mjere.

Svrha ove aktivnosti je identificirati potencijalne korisnike na terenu za Mjere sukladne Cilju  2 „Promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovom i valorizacija kulturne pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu i započeti zajedničku pripremu za prijavu na skori natječaj LAGUR-a Vela vrata .

Mjera 2.1.

Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima –

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada tehničke dokumentacije (studije, projektni i izvedbeni dokumenti i sl.)
  • Izrada raznih projekata kojima se ističe prirodna baština na ribarstvenom području i ostalom području
  • Projekti koji doprinose očuvanju okoliša kroz sakupljanje i razvrstavanje otpada iz mora i s priobalja, te pilotne aktivnosti za uvođenje inovativnih praksi i sustava za sakupljanje otpada i brigu o okolišu
  • Mala infrastruktura i oprema za sakupljanje i razvrstavanje otpada, te odvoz otpada sakupljenog u moru, podmorju i priobalju („mini“ pepeljare na rasvjetnim stupovima uz šetnice, zatvorena spremišta za odlaganje otpada iz mora i sl.)

 Prihvatljivi korisnici: 

JLS, organizacije civilnog društva, zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr. 

Predviđena vrijednost natječaja: 170.000 Eura

 Mjera 2.2. 

Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada tehničke dokumentacije (studije, projektni i izvedbeni dokumenti i sl.)
  • Potpora za izgradnju/rekonstrukciju/uređenje/opremanje javnih prostora za predstavljanje tradicijske i maritimne baštine
  • Potpora i projekti za očuvanje i valorizaciju pomorske i ribarske baštine te očuvanje bogatstva identiteta područja (istraživanje povijesti, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, promocija, tiska i priprema knjiga, web i smarthphone aplikacije i sl.)
  • Organizacija tradicijskih regata i drugih manifestacija s ciljem valoriziranja maritimne baštine

 Prihvatljivi korisnici:

Zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi, gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture, javne institucije i dr.

Predviđena vrijednost natječaja: 240.000 Eura

Intenzitet potpora prema ciljnim skupinama i strukturi projekata za provedbu

 

Ciljana

skupina

korisnika

 

Vrsta/

Tip projekta

Maksimalan intenzitet potpore projekta 1 nositelja Maksimalan intenzitet potpore zajednički interes/zajednički korisnik i inovativne značajke Maksimalna vrijednost potpore po projektu/EUR

1. Jedinice lokalne samouprave i drugi  javni sektor

projekti za dobrobit lokalnih zajednica 80% 100% Do 100.000,00
2. Organizacije civilnog društva  (udruge) svi 60% 70%-80%* Do 100.000,00
3. Zadruge, klasteri i druge vrste umrežavanja namijenjeni/povezani s razvojem ribarstva i akvakulture 60% 80%- 100%* Do 100.000,00
4. Samozaposleni u ribarstvu (privatna interesna skupina) namijenjeni/povezani s razvojem ribarstva 60% 70%-80%* Do 100.000,00
5. Poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima) povezani s razvojem ribarstva/marikulture ili diverzifikacije djelatnosti 50% 60%-70%* Do 100.000,00
6. Gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva i akvakulture povezani s razvojem ribarstva/marikulture ili gospodarstva ribarstvenih (obalnih) zajednica 50% 60%-70%* Do 50.000,00
U slučaju projekata partnera iz javne i privatne interesne skupine** 100% Do 100.000,00
U slučaju projekata partnera iz gospodarske i civilne interesne skupine** 90% Do 100.000,00
*Označen viši intenzitet potpore primjenjuje se u slučaju partnerskih projekata unutar iste pojedinačne interesne skupine razvojnih dionika LAGUR-a, sukladno čl. 95. st.3. EU Uredbe 508/2014.

**Smjernice identifikacije relevantih partnera u provedbi projekata definirane su Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Članak 4.

Molimo potencijalno zainteresirane korisnike da se za potrebe konzultacija obrate LAGUR-u Vela vrata na flag.velavrata@gmail.com ili direktno voditeljici LAGUR-a na 091/732-3356.

Ostale novosti

IMATE PITANJE?

Slobodno nas kontaktirajte za sve informacije.