Osnovana je lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“

Na osnivačkoj skupštini u Mošćeničkoj Dragi dana 21.11.2016. osnovan je LAGuR “Vela vrata”. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području koji kroz takvu suradnju potiče inovacije u ribarstvu i marikulturi i djelatnostima povezanim uz te gospodarsku grane, a svoje aktivnosti …