Stručni studij Održivi agroturizam

Program je izrađen prema metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te usklađen s potrebama tržišta rada. Studijski program spada u područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), traje tri godine (šest semestara). ODRŽIVI AGROTURIZAM ODRŽIVI AGROTURIZAMPredstavljen novi studijski program Održivi agroturizam kojeg će od jeseni provoditi Veleučilište u Rijeci u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj …

Potpisan Sporazum o suradnji Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ s LAG-ovima i LAGUR-ima

U prostoru Kašetice primorsko-goranske potpisan je Sporazum o suradnji između Lokalnih akcijskih grupa – “Vinodol”, “Gorski kotar”, “Terra Liburna” i “Kvarnerski otoci”, Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu – “Vela vrata” i “Tunera” te Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. Sporazumom je dogovorena međusobna suradnju na provedbi LEADER pristupa i CLLD metodologije u informiranju i …

Otvoren natječaj za radno mjesto voditelja/ice

LAGUR “Vela vrata” objavio je javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelja/voditeljice. Natječaj je otvoren od 22.09.2017. do 02.10.2017., a zainteresirane se moli da prijave šalju isključivo digitalnim putem na e-mail adresu: flag.velavrata@gmail.com. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na motivacijski razgovor i testiranje rada na računalu 05.10.2017. u Malom Lošinju. Tekst javnog …

Usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu@Cres, 27.06.2017.

Na Cresu je održana 3. sjednica Skupštine LAGUR-a “Vela vrata” s ciljem predstavljanja i usvajanja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) 2014-2020 za naše područje. Strategije predviđa 1.650.000 Eura za aktivnosti korisnika s područja i njihove razvojne projekte u okviru sektora ribarstva i akvakulture, ali i za diverzifikaciju djelatnosti izvan sektora, malu turističku i ribarsku …

Radna posjeta LAGUR-a “Vela vrata” zastupniku Toninu Piculi u Strasbourg

Zastupnik Tonino Picula , kao osnivač i potpredsjednik Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja , organizirao je 18. svibnja konferenciju o modelima europskih investicija na primjerima otoka i udaljenih regija. Povodom spomenute rasprave, zastupnik je organizirao i radni posjet predstavnika FLAG-ova Strasbourgu u sklopu kojeg je bilo predviđeno i prisustvovanje spomenutoj konferenciji . …

Održana skupština LAGUR-a “Vela vrata”

Upravni odbor i Skupština LAGUR-a „Vela vrata“ sastali su se u Mošćeničkoj Dragi 09.03.2017. kako bi odlučili u slijedećim koracima u funkcioniranju LAGUR-a te se upoznali s procesom izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR). Voditeljica LAGUR-a Anđela Cvjetković i stručna suradnica Eliana Zec Solina provele su radionicu na pod nazivom “Predstavljanje procesa izrade Lokalne …

LAGUR-u “Vela vrata dodijeljeno” 565.920 kuna

S ponosom Vas obaviještavamo da je Uprava za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede dodijelila 565.920,00 kn Lokalnoj akcijskog grupi u Ribarstvu “Vela vrata” u sklopu mjere III.1.”Pripremna potpora”. Sredstva će služiti za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, realizaciju pilot-projekta „Vela vrata“ i uspostavu ureda LAGuR-a. Ovom prigodom zahvaljujemo Gradu Cres, Gradu Mali Lošinj, Gradu Opatiji, Općini Mošćenička …

Osnovana je lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“

Na osnivačkoj skupštini u Mošćeničkoj Dragi dana 21.11.2016. osnovan je LAGuR “Vela vrata”. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području koji kroz takvu suradnju potiče inovacije u ribarstvu i marikulturi i djelatnostima povezanim uz te gospodarsku grane, a svoje aktivnosti …